سئو درگاه – آپسئو

قبل از سرآغاز بک لینک سازی باید ساختار تارنما را از نظر سئو بررسی کنید. فرآیند مصنوع بک لینک را زیر نگر یک ویژه کار سئو انجام دهید زیرا اگر از روش های غلط و غلط بکار بستن کنید آستانه شما توسط گوگل پنالتی شده که بیرون‌رفت از ان نیز مشبع زمانبر و دشوار است. […]